AktualnościCentrum KulturyPolecanePromowane

I Rodzinny Turniej Szachowy w Głuchołazach

Regulamin I Rodzinnego Turnieju Szachowego

I. Cel Turnieju

– Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
– Propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
– Pogłębianie wiedzy szachowej.
– Promocja Głuchołaz – Miasta Orderu Uśmiechu

II. Organizator

Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-340 Głuchołazy.

III. Termin i miejsce Turnieju

Niedziela – 26.05.2024, Muszla Leśna w Głuchołazach

Terminarz:

– godz. 13:00 – otwarcie Turnieju
– godz. 13:00 – 17:30  – Turniej Szachowy
– godz. 17:45 – wręczenie nagród

IV. System i tempo gry

Turniej szachowy będzie rozgrywany systemem szwajcarskim.
Czas gry: 15 minut + 2 sekundy za każde wykonane posunięcie na całą partię dla każdej

z drużyn. 7 rund ( po 4 rundzie przewidziana jest 15 minutowa przerwa ).

V. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

– W turnieju mogą wziąć udział 2 lub 3-osobowe drużyny, rodziny, składające się ze spokrewnionych ze sobą osób (z co najmniej jednego dorosłego i co najmniej jednego dziecka do lat 18) w najbliższej linii (brat, siostra, rodzice, dziadek, babcia).
Partie będą rozgrywane parami przy jednej szachownicy. Zawodnicy będą wykonywać posunięcia naprzemiennie bez możliwości konsultowania się ze sobą. Zawodnicy mogą się zmieniać przed każdą partią (w przypadku 3-osobowej rodziny) ale musi zostać zachowana zasada jeden dorosły i jedno dziecko do lat 18.

W Turnieju wezmą udział rodziny które najpóźniej do 22 maja 2024 r. zgłoszą swój udział telefonicznie pod numerem telefonu 506131877.

– Ilość miejsc jest ograniczona.

– Brak wpisowego.

VI. Kolejność miejsc i nagrody:

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku, gdy suma punktów jest jednakowa, będzie decydować kolejno:

– wartościowanie Buchholza
– wartościowanie progresywne
– dogrywka

Nagrody:

– 1 miejsce: puchar/pamiątkowy dyplom
– 2 miejsce: puchar/pamiątkowy dyplom
– 3 miejsce: puchar/pamiątkowy dyplom

Każda drużyna zostanie nagrodzona dyplomem za uczestnictwo. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Polskiego Związku Szachowego, a interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. Pierwsze nieprawidłowe posunięcie w partii będzie skutkowało bonusem czasowym +2 min dla przeciwnika a drugie porażką.

Sędzią głównym zawodów oraz prowadzącym turniej będzie trener p. Jarosław Dąbrowski.

Strona turniejowa: www.chessmanager.com/pl/tournaments/5106144944586752

VII. Uwagi końcowe

Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką osób dorosłych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizator zapewnia poczęstunek i zimne napoje. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i   marketingowych.

Nadchodzące wydarzenia