O NAS

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach  jest samorządową jednostką organizacyjną powołana uchwałą Rady Miejskiej XLV/442/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Jest to instytucja kultury działająca w oparciu o  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 oraz 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.), której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Realizowane zadania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy wartości kulturowych.

Centrum Kultury współpracuje ze szkołami, instytucjami, stowarzyszeniami, innymi ośrodkami kultury oraz przedsiębiorcami przy realizacji wydarzeń, warsztatów i innych uroczystości.

Nasza placówka otwarta jest dla mieszkańców gminy 5 dni w tygodniu. Ponadto wszelkie uroczystości i imprezy odbywają się również w soboty i niedziele. Staramy się naszą ofertę zajęć oraz wydarzeń stale poszerzać i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko, co dzieje się w Centrum Kultury śledzić można na naszej stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy. Realizując zadania statutowe staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne mieszkańców, aby w pełni zasługiwać na miano „nowoczesnego domu kultury” a w następnych latach rozszerzać zakres działania.

Centrum Kultury jest otwarte na wszelkie inicjatywy wypływające nie tylko od mieszkańców gminy czy lokalnych instytucji, ale również na propozycje współpracy płynące z zewnątrz.