PRACOWNIA MUZYCZNA

To miejsce prób i zajęć wokalnych Dziecięcego Studia Piosenki, Młodzieżowego Studia Piosenki oraz Studia Piosenki dla Dorosłych. Zajęcia w pracowni muzycznej przeznaczone są dla dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych pragnących rozwijać swoje talenty wokalne, pod okiem instruktora. Zajęcia obejmują: podstawy teorii muzycznej, ćwiczenia emisji wokalnej, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, poprawę dykcji, interpretację wokalną, kształcenie słuchu harmonicznego, pracę z akompaniatorem, opiekę artystyczną, techniczne aspekty występu estradowego (praca z mikrofonem, odsłuchami itp.).