PRACOWNIA PLASTYCZNA

Sala dla 12-15 osób z dużymi stołami do pracy i dostępem do światła dziennego. Zajęcia plastyczne adresowane są do różnych grup wiekowych (dorośli, młodzież i dzieci), stanowią doskonałą okazję do rozbudzania wrażliwości artystycznej i rozwijania kreatywności. Uczestnicy podczas zajęć tworzą różnorodne formy plastyczne przy użyciu wielu technik tj. rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba. Młodzi artyści poznają podstawowe terminy i style artystyczne, dzięki swojej wyobraźni i pomysłowości odkrywają barwny świat sztuki. Zajęcia zachęcają do zdobywania nowych umiejętności poprzez działania twórcze. Uczą koncentracji, uwrażliwiają na kolor, formę, uczą kompozycji.