AktualnościPolecane

Święto Plonów 2022

Szanowni Państwo, za nami tegoroczne Święto Plonów, czyli Dożynki Gminne w Biskupowie. To był czas podziękowań za najlepsze, co ofiarowała nam Ziemia.

Tegoroczne Dożynki nie mogły się odbyć bez wsparcia i intensywnych przygotowań wielu osób, instytucji oraz organizacji i sponsorów.

Nie sposób wymienić wszystkich, ale szczególne podziękowania składamy:

🌼Gminie Głuchołazy i Jednostkom Gminy za współorganizację,

🌼Sołectwu Biskupów: Mieszkańcom, Kołu Gospodyń Wiejskich oraz Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły za realizację i pomoc,

🌼Sponsorom za pomoc finansową:

1. Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług AGROVITA sp. z o.o. Kijów,

2. Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług ARENDA sp. z o.o. Charbielin,

3. Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o.o.,

4. KMK Marmur Granit Józef Piotr Kiełb sp. jawna,

5. Malta Decor sp. z o.o.,

6. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Biskupowie,

7. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach,

8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowym Świętowie,

9. Schattdecor sp. z o.o. ,

10. Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Bodzanowie,

11. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług STARPOL sp. z o.o. Konradów,

🌼Panu Markowi Szymanowskiemu i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach za wsparcie i pomoc techniczną,

🌼Orkiestrze Dętej Gór Opawskich Głuchołazy za oprawę muzyczną Ceremoniału Dożynkowego,

🌼Sołectwu Bodzanów, Podlesie i Nowy Świętów za wypożyczenie namiotów,

🌼Firmie MKN Projekt – Michałowi Nolepie za realizację nagłośnienia i oświetlenia,

🌼Firmie Dmuchańce Opolskie „Mączka” – obsługa imprez plenerowych za atrakcje dla dzieci,

🌼 Firmie Mega Partners Security za zapewnienie bezpieczeństwa,

🌼Łukasz Staszkiewicz za zabezpieczenie medyczne,

🌼Firmie Roboty Budowlane Instalatorstwo Elektryczne Bogdan Pępek za obsługę elektryczną,

🌼Kołom Gospodyń Wiejskich z: Bodzanowa, Biskupowa, Burgrabic, Gierałcic, Konradowa, Markowic, Wilamowic Nyskich oraz Sołectwu Podlesie i Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie za przepyszne jedzenie,

🌼Bar Koliba z Morowa za catering,

🌼Wystawcom za prezentację swoich produktów,

🌼oraz tak licznie zgromadzonej publiczności za przybycie.

Bardzo dziękujemy za to, że byli Państwo z nami w tym wyjątkowym dniu i za wspólne kultywowanie pięknych dożynkowych tradycji.

👋Dyrektor oraz Pracownicy Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach

Nadchodzące wydarzenia