AktualnościCentrum KulturyPolecanePromowane

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejsko gminne

Szanowni Państwo!

Z wielką radością pragniemy poinformować, iż Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach oraz Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach są organizatorami eliminacji miejsko – gminnych 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Celem Konkursu jest pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji i krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.

Uczestnicy Konkursu podzieleni są wg następujących kategorii:

Mały OKR:
– kategoria I – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych
– kategoria II – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

68. OKR:
– kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych
– kategoria IV – dorośli

Mały OKR:

Uczestnicy Małego OKR mogą wziąć udział w:

– Turnieju Recytatorskim (W kategorii klas I-VI szkół podstawowych uczestnik prezentuje dowolny utwór poetycki, a czas występu nie może przekraczać 5 minut. W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych uczestnik prezentuje dowolny utwór poetycki oraz fragment prozy, a czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.)

68. OKR:

Uczestnicy 68. OKR mogą wziąć udział w czterech Turniejach:

Turnieju Recytatorskim (Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz wiersz. Sąd Konkursowy może zwrócić się o wykonanie drugiego wiersza. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.)

Turnieju Poezja Śpiewanej (Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
Wykonywane mogą być utwory literackie, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane i 1 recytowany oraz może zgłosić jako dodatkowy – śpiewany utwór z tekstem własnym. Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 12 minut. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback). Utwór znany i posiadający określony, autorski kształt wykonawczy, podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.)

Turnieju Teatrów Jednego Aktora (Uczestnicy występują bez podziału na kategorie. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu. Uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas występu nie może przekroczyć 30 minut. )

– Turnieju Wywiedzione Ze Słowa (Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie; repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collagé tekstów); dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.)

Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji szkolnych i przekazanie z nich protokołu organizatorom eliminacji miejsko – gminnych. Ze szkół miejskich prosimy o wytypowanie maksymalnie 5 osób, a ze szkół wiejskich – 2.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 14 marca 2023 (wtorek) w Sali Widowiskowej Centrum Kultury:

– o godz. 9:00 – Mały OKR: kategoria I (uczniowie klas I – VI szkół podstawowych) i II (uczniowie klas VII  – VIII szkół podstawowych)
– o godz. 12:00 – OKR: kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych) i kategoria IV (dorośli)

Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora.Oceny dokonywane będą według następujących kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.), interpretacja utworów, dykcja, emisja, ekspresja, ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju „wywiedzione ze słowa” jury uwzględni ponadto: celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację, kompozycję sceniczną prezentacji.
W turnieju poezji śpiewanej jury uwzględni ponadto: zgodność muzyki z charakterem wiersza, muzykalność i warunki głosowe wykonawcy.W turnieju teatrów jednego aktora jury uwzględni również: opracowanie dramaturgiczne, opracowanie reżyserskie, wykonanie zadań aktorskich, pozasłowne elementy spektaklu  (scenografia, muzyka).

Uczestnicy obu Konkursów otrzymają dyplomy za udział, a laureaci otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów.

Uroczyste podsumowanie Konkursów, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się 15 marca 2023 (środa) o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury.

W załączeniu karty uczestników oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, które można będzie także pobrać ze strony Centrum Kultury: www.ck-glucholazy.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 marca 2023 (czwartek) włącznie, w biurze Biblioteki (ul. Bohaterów 9 A, parter) w godz. 8:00-15:00.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji Konkursu udzielą pracownicy Biblioteki (77 439 16 98).

Mały OKR kończy się na etapie miejsko – gminnym. Do eliminacji powiatowych, które odbędą się w Nyskim Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie – 12 kwietnia 2023 o godzinie 10:00 – zostaną zakwalifikowani laureaci eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategoriach szkół ponadpodstawowych i dorośli.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu, a uczestnikom życzymy wielu sukcesów!

Regulaminy do pobrania poniżej:

Nadchodzące wydarzenia