AktualnościPolecanePromowane

II Plener Malarski z okazji Dni Głuchołaz

 

Z okazji Dni Głuchołaz serdecznie zapraszamy TWÓRCÓW Z GMINY GŁUCHOŁAZY do udziału w plenerze malarskim, który odbędzie się w dniach 17-18 czerwca.
Zgłoszenia do 12 czerwca włącznie na adres e-mail: plastyk@ck-glucholazy.pl lub telefonicznie 77 409 28 45. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia materiały plastyczne.

REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO, GŁUCHOŁAZY 2023
z okazji Dni Głuchołaz

1. Organizatorami pleneru malarskiego są Burmistrz Głuchołaz oraz Dyrektor Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.
Ze strony Organizatorów informacji udziela: Marta Landwójtowicz, tel. 77 409 28 45.
Komisarz honorowy pleneru: Renata Kukla.
2. Termin i miejsce pleneru
Plener malarski odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2023 r. w Głuchołazach.
3. Tematyka pleneru
Tematem przewodnim jest miasto i gmina Głuchołazy.
4. Cel pleneru
– promocja Głuchołaz z okazji Dni Miasta,
– popularyzacja malarstwa,
– integracja środowiska lokalnych twórców,
– wymiana doświadczeń.
5. Warunki uczestnictwa:
– o kwalifikacji osób decyduje kolejność zgłoszeń (dostarczenia do Centrum Kultury podpisanej karty zgłoszenia),
– osoby uczestniczące w plenerze tworzą od 1 do 3 prac malarskich, korzystając z materiałów, otrzymanych od organizatora (farby akrylowe i podobrazie/blejtram), opcjonalnie z własnych, jeśli ktoś preferuje inną technikę niż wyżej wskazana,
– uczestnicy pleneru przyjeżdżają na koszt własny,
– uczestnicy pleneru zobowiązani są do pozostawienia organizatorowi po jednej pracy,
– prace powstają podczas pleneru, nie wcześniej i nie mogą być prezentowane lub wystawiane,
– uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad koleżeńskiej współpracy,
– podpis na karcie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
6. Organizator pleneru zapewnia:
– materiały plastyczne (farby akrylowe i podobrazie/blejtram),
– organizację wystawy poplenerowej czynnej w czerwcu, w Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.
7. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie ostatecznie rozstrzyga organizator pleneru.

Karta zgłoszeniowa do pobrania:

karta zgłoszeniowa

Nadchodzące wydarzenia