SALA PRÓB

Sala prób to miejsce prób zespołów wokalnych, muzycznych i instrumentalnych. Z pracowni korzystają grupy wokalne i wokalno – instrumentalne, od dzieci po seniorów. Zajęcia (indywidualne i grupowe z instruktorem) przeznaczone są dla osób w różnym stopniu zaawansowania. Obejmują podstawy teorii muzycznej, ćwiczenia doskonalące grę na instrumentach. Szlifują swoje talenty, korzystając z konsultacji prowadzącego zajęcia.