SPOŁECZNA RADA PROGRAMOWA

  1. Adam Dziurowski (Przewodniczący) – nauczyciel, pedagog, animator wydarzeń kulturalnych i czasu wolnego dzieci i młodzieży, wieloletni dyrygent chóru „Capricolium”,

  2. Bartosz Bukała (Zastępca Przewodniczącego) – przedstawiciel Organizatora, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dziennikarz, animator wydarzeń kulturalnych i sportowych,

  3. Piotr Chrobak – archeolog, regionalista, pracownik Wydziału Funduszy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, współautor i redaktor publikacji: „Turystyczne tradycje Głuchołaz i Zlatych Hor”, „Biała, Bela, Biele. Przyrodniczo – historyczne walory doliny Białej Głuchołaskiej”, „Europejskie dziedzictwo górnictwa złota na terenie Głuchołaz i Zlatych Hor”, „Historia Księstwa Nyskiego zabytkami pisana”, „800 lat Głuchołaz”,

  4. Zdzisław Matyjasik – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach, wieloletni działacz i samorządowiec,

  5. Andrzej Tabiś – muzyk, pedagog, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach i Państwowej Szkoły muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, członek Głuchołaskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki, animator działań edukacyjnych i kulturalnych.

Regulamin Społecznej Rady Programowej:
https://www.e-bip.org.pl/upload/01284/35005/0884631-65097652.pdf