Bez kategorii

VI Przegląd Piosenki Kresowej

REGULAMIN

VI PRZEGLĄDU PIOSENKI KRESOWEJ GŁUCHOŁAZY 2023

23 lipca 2023 r. (niedziela)

I Organizatorzy:

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach

ul. Bohaterów Warszawy 7

48-340 Głuchołazy

tel: 77 409 28 45
mail: biuro@ck-glucholazy.pl

II Termin i miejsce:

Przegląd odbędzie się 23 lipca 2023 r. (niedziela) o godzinie 12:00 w Muszli Leśnej w Głuchołazach.

III Cele konkursu:

1. Popularyzacja kultury kresowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Wymiana pomysłów i doświadczeń.

3. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

4. Integracja środowiska muzycznego.

IV Uczestnicy / Kategorie:

Przegląd odbędzie się w dwóch kategoriach głównych: solistów, zespołów wokalnych, w następujących podkategoriach:

– dziecięca (szkoły podstawowe kl. I – VI),

– młodzieżowa (szkoły podstawowe kl. VII – VIII i szkoły ponadpodstawowe),

– dorośli.

 1. Organizator przewiduje również występy solistów – instrumentalistów oraz zespołów wokalnych z towarzyszeniem żywego akompaniamentu. 

V Zgłoszenia:

 1. Do konkursu należy przygotować 2 utwory konkursowe (wokalne lub instrumentalno – wokalne)  związane z kulturą kresową i stanowiące repertuar kresowy o łącznym czasie trwania do 10 min.
 2. Podkład muzyczny powinien być nagrany na pendrivie, płycie CD w formacie audio lub MP3. Strona techniczna konkursu nie zapewnia odtworzenia taśm magnetofonowych.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze administracji Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach (pierwsze piętro) przy ul. Bohaterów  Warszawy 7 lub drogą mailową: biuro@ck-glucholazy.pl do 20 lipca 2023 r.
 4. Organizator zapewnia aparaturę nagłośnieniową, wraz z obsługę techniczną.
 5. W przypadku występowania solisty lub zespołu wokalnego z towarzyszeniem  zespołu instrumentalnego, sekcji etc., organizator nie zapewnia: perkusji,  instrumentów oraz wzmacniaczy instrumentalnych mieszczących się w pojęciu  (backline).
 6. Organizator może po wcześniejszej konsultacji zapewnić pianino elektroniczne.
 7. Karta powinna być wypełniona drukowanymi literami bez skrótów i uproszczeń.

VI Szczegóły oceny:

 1. walory wokalne,
 2. muzykalność (wykorzystanie  instrumentów  muzycznych),
 3. interpretacja (poprawność, staranność i oryginalność wykonania),
 4. kultura żywego słowa,
 5. dobór repertuaru,
 6. ogólny wyraz artystyczny (w tym strój wykonawców nawiązujący do kultury kresowej).

VII Uwagi dodatkowe:

 1. Kolejność występów ustala się na podstawie kolejności zgłoszeń dostarczonych do Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.
 2. W przeglądzie mogą też uczestniczyć osoby spoza regionu.
 3. Uczestników przeglądu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 • Od decyzji komisji nie przysługują odwołania.
 • Laureaci Przeglądu otrzymają dyplomy i statuetki. W ramach nagrody dodatkowej Organizator przewiduje sesję w profesjonalnym studiu nagraniowym.
 • Laureaci przeglądu wystąpią w godzinach popołudniowych w koncercie galowym.
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia Przeglądu na inny termin.
 • W przypadku dużej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość  przesłuchania jednego utworu.
 • Udział w przeglądzie nie wymaga akredytacji. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 • Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury.
 • Koordynator Przeglądu:  instruktor d.s. muzyki Mariusz Lewicz – tel.: 516 153 828.

       Organizatorzy życzą miłej i udanej zabawy.

Nadchodzące wydarzenia